bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kompetencje

Zakres:

Spółka EKO - BUG świadczeniem usług komunalnych na terenie gminy . Firma EKO - BUG - jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Terespol, została zarejestrowana 29 maja 1998 roku ( Załącznik nr 5). Jest to pierwsza spółka komunalna w gminie. Jej powstanie, na bazie przekształconego Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy, determinowane było chęcią rozwoju firmy komunalnej, która swoje usługi mogłaby świadczyć na terenie również innych jednostek terytorialnych. Taką możliwość zawarto w statucie spółki jednocześnie określając zakres działania firmy. Spółka prowadzi w gminie działalność w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie użyteczności publicznej .

Kompetencje:

Spółka EKO - BUG świadczeniem usług komunalnych na terenie gminy . Firma EKO - BUG - jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Terespol, została zarejestrowana 29 maja 1998 roku ( Załącznik nr 5). Jest to pierwsza spółka komunalna w gminie. Jej powstanie, na bazie przekształconego Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy, determinowane było chęcią rozwoju firmy komunalnej, która swoje usługi mogłaby świadczyć na terenie również innych jednostek terytorialnych. Taką możliwość zawarto w statucie spółki jednocześnie określając zakres działania firmy. Spółka prowadzi w gminie działalność w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie użyteczności publicznej.Opublikował: Jarosław Kijuk
Publikacja dnia: 10.12.2012
Podpisał: Wojciech Panasiuk
Dokument z dnia: 10.12.2012
Dokument oglądany razy: 5 235